Poklicna kariera KHD Skupina d. o. o

 Ko iščemo nove sodelavce, ne iščemo samo njihovo tehnično usposobljenost ali osebnost postavljamo to dvoje v ospredje. Za naše osebje je značilna ustvarjalnost, predanost, empatija in analitično mišljenje. Imajo pogum preizkusiti nekonvencionalne načine za doseganje najboljših možnih rezultatov, pri reševanju problemov naših strank. Ustvarjanje človeške odličnosti je naš glavni moto. Če želimo ustvariti nekaj izrednega, moramo tudi sami biti izredni. Zato tudi izobražujemo naše sodelavce in jih hkrati vzpodbujamo v nenehno razširjanje njihovega obzorja.

Če radi prevzemate odgovornost, če ste radovedni kako deluje naše podjetje, zaposleni, če želite spoznati našo podjetniško kulturo, menimo, da je čas, da se spoznamo.