Kvalifikacijski programi
Izobraževanje vaših zaposlenih, ki je usmerjeno h konkretnim ciljem in poslovnim rezultatom, je ena izmed osnov za konkurenčnost na trgu. Kvalificirani sodelavci so temelj za poslovni uspeh vašega podjetja, še posebej na tržiščih, kjer poteka oster konkurenčni boj in kjer je okolje za poslovanje še posebej oteženo. Pogosto je ključni faktor pri izbiri novega delodajalca dejstvo, da je vaše podjetje sposobno ponuditi potencialnim sodelavcem dodatna izpopolnjevanja.

V skupini KHD vam ponujamo prilagojene izobraževalne ukrepe, ki jih razvijamo individualno glede na potrebe in cilje vašega podjetja. Naš portfelj tako vsebuje treninge, seminarje in predavanja, osebne trening programe (coaching), pa tudi koncepte in implementacije akademij za zaposlene, e-učenje, kombinirano učenje, vse do študijskih programov v sodelovanju z našimi partnerskimi visokimi šolami. S slednjimi ponujamo skupne programe izobraževanja ob delu (MA, MBA). Ponujamo vam nekaj dodatnih dejstev o izobraževanju ob delu:

Ne prijavljajo se samo zaposleni pri podjetjih, tudi podjetja bi morala potrkati na vrata kvalificiranih kandidatov. Nadaljnje izobraževanje je danes izjemno pomemben kriterij, na podlagi katerega se številni odločajo za določena podjetja.


Hišni seminarji
Kvalifikacija zaposlenih predstavlja integralno sestavino poslovnega uspeha. Seminarji, organizirani v sklopu skupine KHD, so tako prilagojeno pripravljeni na vizije in cilje podjetja, za katerega se organizirajo tovrstna izobraževanja. Metoda in didaktika je tako podrejena strogim kvalitativnim kriterijem našega podjetja, hkrati pa se le k tem zavezujejo tudi naši kvalificirani sodelavci. Vsak predavatelj se mora podrediti temu strogemu procesu. Ne merimo le stopnje zadovoljstva naših strank, temveč tudi rezultate, ki so nastali zaradi naših priporočil ali nasvetov. Tudi zato smo razvili edinstven postopek in izvedbo izobraževanja.

Veliko udeležencev se na naše seminarje intenzivno pripravlja s pomočjo elektronskih medijev. To je izjemna priložnost, da na seminarjih teoretično preizkušene vsebine preverimo tudi v praksi. Tako povečamo učinkovitost treningov in prihranimo pri sredstvih, ki ste jih namenili izobraževanju.


Odprti seminarji
Seminarji, organizirani v sklopu KHD-ja, predstavljajo pobudo za vzpodbujanje posameznih zaposlenih v okvirju osebnostnega razvoja. Tako se lahko vodstveni kader in specialisti v podjetju ozrejo tudi preko namišljenih meja zmožnosti.

Medsebojna izmenjava ponuja izjemno koristne poglede v različne strategije in poslovne kulture udeležencev seminarjev. Tako vzpostavljate nove poslovne kontakte, širite lahko lastne poslovne mreže, razvijate povsem nove poslovne ideje na bazi izkušenj drugih poslovnih sistemov - vse to v prijetnem večernem okolju in v objemu toplote kamina.

Udeležence tovrstnih seminarjev izbiramo na podlagi določenih kriterijev, saj menimo, da je kvalitetna izvedba seminarja in okolje izjemnega pomena za uspešno izvedbo. Seminarji Silvestra Kmetiča so odlična priložnost za odkrivanje novih poslovnih idej in graditev novih poslovnih mrež. Srečali se boste z zanimivimi sogovorniki in sklepali nova prijateljstva.

Seminar se izvaja na izbranih lokacijah in v skupinah do največ 15 izbranih udeležencev.


Coaching
Coaching je časovno omejeno spremljanje zaposlenih s ciljem, da delujejo ciljno naravnano in so kos izjemnim situaciam. Gre za to, da zvišamo posamezna zaznavanja, boljše dojemamo realnost dogodkov, izboljšamo dojemanje problematike in na najboljši način izkoristimo svoje osebnostne vire. Coachi KHD Skupine si vzamejo čas za popolno analizo obstoječega stanja in na podlagi rezultatov skupaj z vami definirajo prihodnje cilje.

Razlikujemo med petimi različnimi vrstami coachinga, osnovo pa zmeraj predstavlja sistematika naše izvedbe. To pomeni, da trenirane osebe ne vidimo samo v njegovi poklicni obliki, temveč kot celovito osebnost, ciljno pa se naravnamo natančno na poklicno kvalifikacijo coachane osebe. Ponujamo sledeče oblike coachinga:

  • Coaching vodstvenega kadra
  • Coaching doživljenjskega poklicnega ravnovesja (Work-Life-Balance)
  • Coaching visokih zmožnosti (High-Potential)
  • Coaching novih zaposlitvenih priložnosti (Outplacement)
  • Timski coachingTreniranje na delovnem mestu
Naši sodelavci skupine KHD vam v fazah uvajanja stojijo ob strani, saj le tako lahko zagotavljamo uspešno implementacijo na novo osvojenih znanj. Pri vodstvenih kadrih je odločilnega pomena za nadaljno kariero prvih sto dni uvajanja na novo delovno mesto ali delovne naloge. Ob pomoči profesionalne podpore v teh dneh v veliki meri zmanjšate možnost napačnih odločitev, ob sebi pa imate t.i. sparing partnerja, ki vas bo s svojo konstruktivno kritiko in analiziranjem odzivnosti, aktivno podpiral.


Predavanja
Če organizirate dogodke za vaše stranke ali izvajate interna izobraževanja, vam skupina KHD ponuja velik izbor tematik in predavateljev, ki bodo vaš dogodek nadgradili v posebno doživetje. Na naši spletni strani se lahko dodatno informirate o ponujenih programih in tematikah predavanj. Na vašo željo vam tudi zagotovimo referenčne predavatelje. Z veseljem sodelujemo pri spremljanju dogodkov in izbiri predavateljev.