Organizacijski razvoj
Samo v primeru, ko sta procesa načrtovanja in izvedbe projekta naravnana na cilje in strategije podjetja, lahko kompetentni sodelavci razvijejo najvišjo učinkovitost. Skupina KHD razume strategijski razvoj organizacije kot razvojni proces, ki zraven organizacije vključujejo tudi sodelujoče zaposlene, delovna sredstva in poslovne procese. Le-ti morajo biti usklajeni in vodeni v smeri doseganja ciljev posameznega podjetja.

Naš moto pri tem je, kako motivirati sodelujoče za sodelovanje. Skupni učni procesi tvorijo osnovo za uspešnen razvoj organizacije in spodbujajo, zraven naučenega, tudi nove sposobnosti za vodenje ustreznih opazovanj razvoja.

Pogovorite se z nami, ko se mora vaša organizacija prilagoditi novim okvirjem poslovanja.


Proces razvoja organizacije
Samo skozi integrirane operacije lahko povezujemo delovne procese in sodelujoče ljudi v učinkovit organizacijski razvoj. Skupina KHD deluje zato izključno na strani stranke, skupaj s sodelujočim timom. Le-ta je odgovoren za izvajanje zastavljenih ukrepov. Že v fazi analiziranja projekta intenzivno spremljamo in podpiramo vaše zaposlene. To dosegamo na način, da v večji meri ne motimo dnevnih delovnih procesov. Pri tem imamo zastavljen cilj, opremiti interne time s pravimi orodji in smernicami. Slednje je potrebno ob nastajanju procesov sprememb in razvoja. Naša svetovalna vloga je v tem, da planirane spremembe izvajamo kot zunanji svetovalci in moderatorji. Spremljamo in vodimo vas k uspehu brez izgub.


Proces spreminjanja
Predvsem pri konsolidacijskih, prevzemnih ali združevalnih procesih je profesionalni proces spreminjanja glavni dejavnik za uspešen rezultat. Ko moramo premostiti krizne trenutke, ali moramo upoštevati različne kulturne dejavnike, vas bo skupina KHD spremljala s pomočjo svojih strokovnajkov. Procesi spreminjanja so v primerjavi s procesom razvoja organizacije velikokrat bolj zavrnjeni in nesprejeti pri sodelujočih zaposlenih. Na ta način nastaja dinamika, ki jo je moč nadzorovati samo z optimalnim opazovanjem – moderacijo.

Samo v primeru, da tudi zaposleni zaznajo smisel in potrebo po spremembi, se bodo tudi dejavno vključili v ta proces. Na začetku našega dela pazimo na morebitna »ozka grla« in slednja odpravljamo, preden postanejo škodljiva za proces. Predvsem ima vodstveni kader veliko odgovornost , saj slednji vodi, usmerja in nadzoruje proces spreminjanja. Naša naloga pri tem je priprava vaših vodstvenih struktur s pomočjo treningov na odgovorne naloge »Changeagentov«.


Menagement znanja
Izmenjava in razpoložljivost znanja tvorita osnovo za učečo se organizacijo. S pomočjo novih tehnologij so nam na voljo številne možnosti, da na optimalen, informativen in didaktičen način pripravimo znanja za sodelujoče, v procesih učenja. Klasično podajanje znanje ni več času primerna.

Skupini KHD je tako zelo pomembno zaznati razliko med klasičnim znanjem in informacijskim menagementom. Informacije lahko shranjujemo, prenašamo in absorbiramo na različne načine. Znanje pa mora biti podano in razpoložljivo, hkrati pa hitro in kadarkoli dostopno.

Menimo, da smo menagerji znanja, uporabljamo najnovejše medjiske tehnologije, podlage in koncepte za doseganje željnih ciljev. V primeru, če želite slediti naši viziji menagementa znanja, ter ga nameravate podrobneje spoznati, se priporočamo za skupni temin.