Diagnoza osebnosti
Kako izbrati prave sodelavce? Kako pravilno ovrednotiti že obstoječ kader, jim dati pravilne naloge, kakor tudi zaznati potenciale svojih sodelavcev?

Vse skupaj predstavlja kompleksno nalogaa vsakega podjetja. V KHD skupini uporabljamo za pravilno ovrednotenje uresničitev teh ciljev, metode preverjanja in najnovejše inštrumente pri implementaciji osebnostnih diagnostik. Na ta način vam optimalno svetujemo in vašemu podjetju pri izbiri novega kadra, kakor tudi pri osebnostnem razvoju že obstoječega. Hkrati pa zvišujemo stopnjo uspešnosti pri novih zaposlitvah in izboljšujemo izkoristek človeških potencialov.

Ker smo pri teh procesih neodvisni in objektivni, lahko uporabljamo različne postopke in tehnike za izbiro kadrov ali nadgradnjo njihovega znanja. Tako pri novih zaposlitvah, kot tudi internih premeščanjih kadra na nova delovna mesta oziroma naloge, se na ta način stopnja objektivnosti v obeh primerih dokazljivo poveča. Naši ovrednoteni in preverjeni postopki izbire novih kadrov vas ščitijo pred napačnimi zasedbami delovnih položajev/nalog in vam dajo objektivno pomoč pri izbiranju.


Izbira novih sodelavcev
Letna vsota kapitala, ki se izgublja zaradi napačnih zaposlitev, je ogromna. Pri izbiri novega kadra moramo natančno določiti merljive sposobnosti, vzorce obnašanja in potreben odnosa do dela potencialnih sodelavcev. Le tako bo dosežena najvišja možna stopnja varnosti pri izbiri novega kadra.

Sam proces izbiranja je sestavljen iz psihometričnih postopkov testiranj. Na ta testiranja se navezuje prilagojen strukturni in globinski intervju. Naše metode smo uspeli tako prilagoditi, da smo sposobni razvijati izbirne instrumente prilagojene vaši poslovni kulturi in vašim specifičnim delovnim zahtevam. Izognite se napačnim odločitvam, dovolite nam, da vam svetujemo.


Ocenjevalni centri in revizije
Ocenjevalni centri in revizije sta pomembni orodji pri ugotavljanju primernosti kandidatov. Da bi dosegli čim višjo stopnjo iskrenosti izjav bodočega kadra, so naši sodelavci skupine KHD izšolani za ocenjevanje in opazovanje teh procesov. Dodatno usposobimo vsaj enega sodelavca v vaši organizaciji, ki aktivno sodeluje in nadzoruje postopke izbire kandidatov. Vašega opazovalca bomo ob pomoči naših sodelavcev vpeljali v proces izbire bodočih zaposlenih, saj le tako lahko zagotavljamo objektivno vrednotenje pridobljenih informacij.

Skupaj z vami načrtujemo vsebine, izvajamo ukrepe in na ta način izdelamo končno poročilo, ki ponazori potreben rezultat. Da bi bil slednji kar se da objektiven, priporočamo uporabo znanstvenega instrumenta v obliki naknadnega psihometričnega testa. S klasičnim opazovanjem in ocenjevanjem potencialnih kandidatov pa z dodatnim majhnim trudom zvišamo še objektivnost rezultata.


Prepoznavanje talentov
dogaja, da jih ne uporabimo tam, kjer bi lahko vse svoje zmožnosti in talent razvili v vsem obsegu. Na ta način nastajajo osebnostna ozka grla. Tako se kopičijo frustracije, ki ne vodijo le k slabi produktivnosti, temveč tudi k napačni presoji naših zaposlenih.

Metoda prepoznavanja talentov skupine KHD zagotavlja prepoznavanje in uporabo neizrabljenih potencialov tam, kjer se bodo le-ti najbolje razvijali in izkoriščali svoja znanja v najboljši meri in kjer bodo za podjetje najbolj koristni. Razen tega skrbijo za to, da bodo vaši mladi kadri na podlagi svojih sposobnostih deležni prave vzpobude in motivacije. Tako dosežemo najvišjo stopnjo zadovoljsta vaših mladih zaposlenih in najvišjo stopnjo njihove lojalnosti do podjetja.


Spletni postopek predizbora
Skupina KHD je razvila nov instrument za predizbor novih kandidatov. Imenuje se »KHD Viev« in omogoča hitro izbiro potencialnih kandidatov v predizboru. Vsebuje spletni-online test, ki ovrednosti prijavljenega kandidata. V drugem koraku opravimo s kandidatom Telski razgovor, in tako vrednotimo rezultate, pridobljene s pomočjo »KHD View-a«. Tako prihranimo dragocen čas, ki ga izgubimo ob dolgih Telskih razgovorih ali preobsežnih zaposlitvenih intervjujih. Z veseljem vam bomo svetovali ob vaših odločitvah.