Osebnostni razvoj
Strateški osebnostni razvoj je integralni proces, ki se odvija v sklopu strategije podjetja. Glavna naloga osebnostnega razvoja predstavlja učinkovito predvidevanje sposobnosti in pripravljenosti človeških virov v poslovnih procesih, saj le-ti zagotavljajo prednost v konkurenčnem boju na tržišču.

Da bi izpolnili zastavljene poslovne cilje, mora podjetje usmeriti svoje človeške investicije v vspodbujanje pojmov »LAHKO«, »ZNATI« in »ŽELETI » pri svojih zaposlenih. V teh procesih predstavlja KHD skupina vašega partnerja v razvoju, načrtovanju in implementaciji učinkovitega osebnostnega razvoja.

Imamo kar 15 let izkušenj na področju razvoja in implementacije internih akademij in dodatnih izobraževanj, ki potekajo v sklopu podjetij. Zraven običajnih »Inhouse« internih kvalifikacij, lahko ponudimo podjetjem skupaj z državnimi izobraževalnimi institucijami priznane učne programe (BA, MA, MBA certifikati). Na ta način dosežejo podjetja večjo pripadnost svojih zaposlenih in hkrati optimirajo poslovne procese.


Strategije osebnostnega razvoja
Osebnostni razvoj zaposlenih predstavlja zelo občutljivo področje v vsakem podjetju. Investicije v znanje morajo prinesti obresti, ki pripomorejo k uspešnosti podjetja. Pri tem je pomembno, da je sam proces osebnostnega razvoja ciljno orientiran in trajen. Samo v primeru, da je osebnostni razvoj naravnan na individualne potrebe zaposlenih in hkrati na potrebe tržišča, bo tudi trajno uspešen. Skupina KHD vam zagotavlja konkurenčno prednost, ki vse procese osebnostnega razvoja individualizira posebej na posamezna podjetja in doseganje njihovih ciljev.

Rekrutiranje, vrednotenje, izobraževanje, načrtovanje kariere, kakor tudi razvijanje kompetenc zaposlenih, ki imajo podlago na specifiki poslovanja posameznega podjetja, so garancija za optimalno uporabo človeških virov. Izkoristite naših 15 let izkušenj pri razvoju in implementaciji, ter jih uporabite pri izgradnji vaše strategije osebnostnega razvoja.


»Inhaouse«-hišne akademije
Interne akademije, organizirane v sklopu podjetij in institucije za dodatno izobraževanje, odražajo moderno in razvojno naravnano kulturo podjetij, hkrati pa izboljšujejo imidž in vrednost podjetja, ki se odločijo za takšno obliko razvoja. Včasih so bile samo velike poslovne strukture (koncerni, holdingi …) sposobne uveljavljati in organizirati omenjene koncepte dodatnih izobraževanj. Od sedaj naprej pa lahko tudi srednja in majhna podjetja razmišljajo in delujejo v omenjeni smeri ter načrtno kvalificirajo svoje zaposlene.

Skupina KHD bo v vašem imenu prevzela odgovornost za koncept, načrtovanje in inplementacijo na ta način, da ne boste imeli nobenih administrativnih ali organizacijskih obremenitev. Tako razbremenimo vašo organizacijo, hkrati pa varčujemo z čoveškimi in kapitalskimi viri. Ponudbo vaše poslovne akademije planiramo skupaj z vami in jo prilagodimo vašim ciljem in organizacijski kulturi.

Vsi dokumenti, povezani s tem, bodo usklajeni z vašo korporacijsko indetiteto. Pri izvajanju skrbimo, da s pomočjo menagementa za zagotavljanje kakovosti, najboljše možne rezultate in zagotavljamo na ta način trajen uspeh vašega podjetja. Razen tega vam lahko ponudimo modele profitnih centrov, katere financira vaša akademija. Na ta način se bo vaša investicija v osebnostni razvoj dvojno povrnila.


Sistemi za vrednotenje zaposlenih
Vrednotenje sposobnosti vaših zaposlenih je ena od težjih nalog za vodilne strukture podjetij. Da bi dobili objektivne in veljavne rezultate o sposobnostih, odnosih do dela in o potencialih vaših zaposlenih, potrebujete za to objektiven postopek, ki je prilagojen na posamezno, torej vaše podjetje. Skupina KHD vas bo podpirala pri razvoju in implementaciji vseh sistemov za vrednotenje zaposlenih