Svetovanje ob iskanju nove zaposlitve
Kdor v težkih situacijah suvereno in pošteno obravnava svoje sodelavce, pridobi na zaupanju. Svetovanje ob iskanju nove zaposlitve predstavlja zato vredno investicijo v imidž vašega podjetja. Prav pri prestrukturiranju predstavlja profesionalno svetovanju ob iskanju novih kadrov posebno vrednoto, saj se ob procesu trčita strategija podjetja in omejitve nastale zaradi močnih emocijskih vplivov z strani sodelavcev. Da ne bi pri tem škodovali imidžu podjetja, je potrebno odločitve povezane z postavitvijo novih kadrov implentirati na ustrezen način in po pravilni poti. Občutke in strahove nastale pri prizadetih sodelavcev, lahko zberemo s pomočjo svetovalcev iskanja novih zaposlitev (v nadaljevanju "coach"). Človeška plat medalje pri včasih težki poslovni realnosti ostaja tako na ta način jasna in vaše podjetje bo tudi v prihodnosti ostalo kot delodajalec atraktivno za bodoče nove kadre. Imidž vašega podjetja bo tako profitiral zaradi profesionalnega iskanja novih priložnosti s pomočjo zunanje kot tudi notranje komunikacije. Vse z namenom rekrutiranja novih sodelavcev, ob zmanjšani stopnji nihanja v času rasti podjetja


Coaching pri iskanja zaposlitve
Mi podpiramo sodelavce pri na novo orientirani zaposlitveni karieri. Raziskava zadovoljstva je pokazala, da se ljudje najbolje razvijajo, ko se zahteve delovnega mesta in sposobnosti zaposlenega optimalno dopolnjujeta. Posebaj izšolani coachi KHD skupine pripomorejo razpoznati in na ta način izkoristiti možnosti osebnostnih potencialov zaposlenih pri zaposlitvenih razgovorih. Od izgrajevanja osebnostnih sposobnostih za novo željeno delovno mesto pa vse do optimiranja prilog za prošnjo – vsi bistveni koraki so narejeni skupaj z zaposlenimi. Cilj vseh teh naporov je, da naši sodelavci ta čas dojamejo kot vsebinsko bogato prehodno fazo, v kateri bodo na pravilen način dojemali novo delovno mesto in hkrati ohranili svoje bivše delovno okolje v pozitivnem spominu.


Določanje položaja vodstvenih kadrov
Da bi kot podjetje uspeli za vse vpletene sprejeti težke kadrovske odločitve, katere bodo pravične in na bazi preverjenih informacij, potrebujemo za izpolnitev tega cilja osnovo , katera sloni znanstvehih dognanjih. KHD skupina ponuja s pomočjo lastno pridobljenih in razvitih postopkih optimalno natančnost. Ovrednotena ocena osebnostnih lastnosti, vedenjskih nagnenj, motivatorjev, socialnega vedenja, strokovnega znanja in predvsem metodičnega znanja, omogoča vsem vključenim, da dejansko zaznjajo lastne sposobnosti. S pomočjo profesionalnega feedbacka naših svetovalcev in priporočil za osebnostni razvoj nastaja individualen in diferenciran pristop naspram lastnih sposobnostih in priložnostih za zaposlene. Na ta način je možna vzpostavitev optimalnega svetovanja v oviru novih zaposlitvenih orientacij.